Fount Estremiera

 


 

 

zep architecten 1

zep architecten 2

zep architecten 6

zep architecten 7b

                                                            zep architecten 8b zep architecten 9

zep architecten 10

zep architecten 15b

zep architecten 15u

 

zep architecten 12

zep architecten 20b

zep architecten 29

zep architecten 30

zep architecten laatste

FOUNR ESTREMIERA WERD GEBOUWD IN 1870, EN GENOEMD NAAR DE
BRON ER VLAKBIJ. FOUNT ESTREMIERA BETEKENT IN HET OCCITAANS
DE  LAATSTE  BRON,  OORSPRONKELIJK  WAREN   HET   EEN  3  –  TAL
WONINGEN, EEN GEHUCHT VORMEND, MET EEN SCHUUR EN EEN STAL.

DE WONING IS GEBOUWD TEGEN DE ROTSEN EN HEEFT EEN BIJZONDERE
LIGGING. VEEL AANDACHT  GING UIT NAAR  DE INTEGRATIE VAN HET
GEHEEL  IN  DE  OMGEVING,  DE  ORGANISATIE  EN  ONTWERP  VAN DE
BUITENRUIMTEN. ZO IS DE STRAAT VERLEGD TEGEN HET HUIS, ZOALS
HET  VROEGER WAS .  VOLLEDIGE  RENOVATIE  EN  VERBOUWING  MET
RESPECT  VOOR  DE  OORSPRONKELIJKE  TOESTAND ,  INCLUSIEF  HET
ONTWERP VAN DE MEUBELEN. DE MATERIALEN KOMEN UIT DE STREEK :
LEIEN  UIT  DE  NABURIGE GROEVEN,BINNEN –  EN BUITENMUREN  IN
NATUURSTEEN UIT DE OMGEVING, KASTANJEHOUT VOOR BALKEN EN
PLANKEN UIT DE NABURIGE BOSSEN, BESTELD, GEKAPT, GEDROOGD, EN
VERWERKT, EEN LANGZAAM PROCES. DE WONING KRIJGT VEEL GLANS IN
DE  FRANSE  FILM  ” 21 NUITS AVEC PATTIE “,  VAN  DE  GEBROEDERS
LARRIEUX, GENOMINEERD VOOR HET FILMFESTIVAL VAN  SAN SEBASTIAN.

kaartje3 2

zep1